లివింగ్ రూం

చిత్రం నిఘంటువు / ప్లేస్ / లివింగ్ రూం

నివసించే గది

జీవించి ఉన్న, కిచెన్ గది | పిల్లలు కోసం నిఘంటువు

చిత్రం నిఘంటువు / ప్లేస్ / లివింగ్ రూం
1 బుక్పేస్ చిత్రం / ఫోటో పెయింటింగ్
ఎనిమిదవ ఎనిమిది ఎనిమిది ఎనిమిది ఎర్రని పొయ్యిలు
9 DVD ప్లేయర్ టవల్ టెలివిజన్ / TV VCR / వీడియో క్యాసెట్ రికార్డర్
గోడల గోడ పైకి ఎనిమిది అడుగులు
83 విండోస్ వాల్యుయేట్ గోడ గోడ యూనిట్
16 స్పీకర్ XX స్టార్ స్టీరియో సిస్టమ్ పత్రిక పత్రిక
19 (త్రో) దిండు XX సోఫా / సోషల్ ప్లాంట్ X
కాఫీ టేబుల్ XXX రగ్గులు XX దీపం
11 అంగుళాల అంచు పట్టిక
27 అంతస్తు 28 అంతస్తుల దీపం 21 చేతులకుర్చీ

లివింగ్ రూమ్- హౌసింగ్ - ఫోటో డిక్షనరీ

లివింగ్ రూమ్- హౌసింగ్ - ఫోటో డిక్షనరీ

1. piture

2. పిట్ ఫ్రేమ్

3. మంటల్ (ముక్క)

4. వాసే

5. పూలు

6. కొరివి

7. (పొయ్యి) స్క్రీన్

8. రైతు

9. మొక్క

10. దీపం

11. lampshade

12. తెరలతో అలంకరించు

13. కిటికీ

14. కాఫీ టేబుల్

15. దిండు త్రో

16. పరిపుష్టి

17. సోఫా / మంచం

18. స్పృహలేని

19. ఫర్నిచర్

లివింగ్ రూమ్- హౌసింగ్ - ఫోటో డిక్షనరీ

20. గోడ యూనిట్

లివింగ్ రూమ్- హౌసింగ్ - ఫోటో డిక్షనరీ

21. డెస్క్

లివింగ్ రూమ్- హౌసింగ్ - ఫోటో డిక్షనరీ

22. bookcase

23. పుస్తకాలు