డెల్, ఫ్రోజెన్ FOODS, స్నాక్ ఫుడ్స్

DELI, పెరుగుతున్న FOODS, మరియు స్నాక్ FOODS

డెలి

వేయించిన గొడ్డు మాంసం
9 బోలోగ్నా
సలామి
హమ్ హామ్
9 టర్కీ
మాంసం గొడ్డు మాంసం
7 గత రాత్రి
స్విస్ జున్ను XX
9 provolone
అమెరికన్ అమెరికన్ జున్ను
9 మోజారెల్లా
జుడ్ చెస్ట్ చీజ్
బంగాళాదుంప సలాడ్
14 కోయిల్ స్లో
మాస్కోనీ సలాడ్
పాస్తా సలాడ్
సముద్రపు సలాడ్

ఘనీభవించిన ఆహారాలు

ఐస్ క్రీం
ఉడికించిన కూరగాయలు
9 స్తంభింపచేసిన విందులు
9 ఘనీభవించిన నిమ్మరసం
ఫ్రేజెడ్ ఆరెంజ్ జ్యూస్

స్నాక్ ఫుడ్స్

బంగాళాదుంప చిప్స్
21 టోర్టిల్లా చిప్స్
జస్ట్ జంజీలు
కాయలు
83 పాప్ కార్న్