ఆహారం తయారీ, వంటకాలు, వంట

ఆహార తయారీ మరియు వంటకాలను

X కట్ (అప్)
XX చాప్ (పైకి)
X స్లైస్
కిటికీలకు అమర్చే ఇల్లు
పై తొక్క
X బ్రేక్
20 బీట్
కదిలించు
సుమారు 9 జోడించండి
11 మిళితం _ మరియు
12 mix_and_
13 put_in_
కుక్ 90
90 రొట్టెలుకాల్చు
26 కాచు
X బ్రీల్
X3 ఆవిరి
వేసి
అయ్యో
రెండు ఆవేశమును అణిచిపెట్టుకొను
వేయించు
బార్బెక్యూ / గ్రిల్
కదిలించు-వేసి
గ్లోబల్ మైక్రోవేవ్

వంట - ఆహార - బొమ్మ నిఘంటువు

వంట - ఆహార - బొమ్మ నిఘంటువు

జస్ట్ వాష్

పై తొక్క

కిటికీలకు అమర్చే ఇల్లు

చోప్

X క్రష్

20 బీట్

X కట్

X స్లైస్

గ్రీజు

X బ్రేక్

కదిలించు

21 మిక్స్

వంట - ఆహార - బొమ్మ నిఘంటువు

మెత్తగా పిండిని పిసికి కలుపు

X3 ఆవిరి

అయ్యో

పోయాలి

బరువు ఉంటుంది

26 కాచు

X ను జోడించు

90 రొట్టెలుకాల్చు

కదిలించు-వేసి

20 గ్రిల్

వేయించు

వంట - ఆహార - బొమ్మ నిఘంటువు

పోయాలి

బరువు ఉంటుంది

బార్బెక్యూ X

X కొలత

వేసి