క్రైమ్ మరియు అత్యవసర పరిస్థితులు

క్రైమ్ మరియు అత్యవసర పరిస్థితులు


X కారు ప్రమాదంలో
ఎనిమిది అగ్ని
XX పేలుడు
9 దోపిడీ
9 దోపిడీ
9 mugging
9 కిడ్నాపింగ్
8 బాల కోల్పోయింది
కార్జైకింగ్
బ్యాంకు బ్యాంకు దొంగతనం
XXX దాడి
12 హత్య
13 బ్లాక్అవుట్ / విద్యుత్తు అంతరాయం
XX వాయువు లీక్
15 నీటి ప్రధాన విరామం
క్షీణించిన శక్తి లైన్
రసాయన రసాయన స్పిల్
ఎక్స్ప్రెస్ రైలు పట్టాలు
గ్లోబల్ విధ్వంసం
83 గ్యాంగ్ హింస
త్రాగి డ్రైవింగ్
మాదక ద్రవ్య వ్యవహారం